Kuntalaisaloite

Osallistu Pyöräkaista Hämeentielle -kampanjaan allekirjoittamalla kuntalaisaloite, jolla vaadimme kaupunkia rakentamaan Hämeentielle toimivan pyöräväylän. Mikäli kuntalaisaloitteen allekirjoittaa 10 000 helsinkiläistä, on kaupunginvaltuuston pakko ottaa aloite poliittiseen käsittelyyn. Toistaiseksi aloitteen on allekirjoittanut helsinkiläistä.

Pyöräkaista Hämeentielle

Me äänioikeutetut helsinkiläiset esitämme, että Hämeentie on muutettava joukkoliikennekaduksi ja sen varteen rakennetaan pyörätiet Sörnäisten ja Hakaniemen väliselle osuudelle.

Hämeentie on joukkoliikenteen tärkeimpiä katuja Helsingissä. Samalla se on kuitenkin merkittävimpiä puutteita pyörätieverkossa. Jos autoliikenne kadulla rauhoittuisi, Hämeentie voisi olla Kallion elävä pääkatu. Bussien ja ratikoiden matkustajat, pyöräilijät ja Kallion asukkaat sekä Hämeentien yritykset hyötyisivät muutoksesta merkittävästi.

Autoliikenteen kannalta Hämeentie sen sijaan on toissijainen väylä, ja pääreitti kulkee jo nyt Sörnäisten rantatietä. Autoliikenteelle aiheutuisi näin ollen muutoksista vain vähäistä haittaa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto tekee parhaillaan suunnitelmia Hämeentien joukkoliikennekadusta ja pyöräteistä. Hämeentien muuttaminen joukkoliikennekaduksi ja pyörätiet on toteutettava näiden suunnitelmien pohjalta mahdollisimman pian.

Allekirjoita aloite

 

 

Voit allekirjoittaa aloitteen myös paperilla seuraavissa paikoissa:

Hämeentie-aloitteen allekirjoituspaikat kartalla

Hämeentie-aloitteen allekirjoituspaikat kartalla

Kerää nimiä

Voit osallistua kampanjaan myös keräämällä allekirjoituksia paperille. Lataa ja printtaa lomake täältä.

Kun keräät nimiä, tarkista, että allekirjoittajan kotikunta tulee näkyviin. Allekirjoittajan tulee olla äänioikeutettu helsinkiläinen. Palauta täytetyt listat osoitteeseen Helsingin polkupyöräilijät, PL 1301, 00101 Helsinki.